مشتری بزرگترین سرمایه ما

دیدگاهی که از ابتدا تا به امروز سرلوحه ما بوده و هر روز در جهت نزدیکتر شدن به خواسته های مشتری و رفع نیازهای آنها، کوشیده ایم.

برآنیم که در این راستا, با اهداف ذیل گام به گام به مشتریان گلرنگ پخش نزدیک تر شویم:

درک نیاز مشتریان و تلاش در راستای افزایش رضایتمندی

اطلاع رسانی و شفاف سازی فرایند رسیدگی به نیازها و انتقادات مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن

تسریع در پیگیری رفع عارضه های احتمالی از طریق واحدهای مرتبط

در این راستا با تماس با شماره های ۸۸۸۴۲۴۲۴ ، ۸۸۵۵۴۴۴۳ و یا تکمیل فرم روبرو، ما همیشه پاسخگو هستیم.

فرم انتقادات و پیشنهادات
نام:
Please let us know your name.
نام خانوادگی:
ورودی نامعتبر
تلفن:
ورودی نامعتبر
ایمیل: (*)
Please let us know your email address.
نام استان:
ورودی نامعتبر
نوع شکایت
ورودی نامعتبر
موضوع: (*)
Please write a subject for your message.
متن پیشنهاد یا شکایت: (*)
Please let us know your message.
کد امنیتی: (*) کد امنیتی:
  بازآوری
ورودی نامعتبر
ارسال