در راستای سلسله دوره های آموزشی مدیران شرکت گلرنگ پخش، سومین دوره آموزشی تحت عنوان «کارگاه خلاقیت و نوآوری» با هدف شناخت ویژگی های افراد خلاق و وش های تقویت این ویژگی ها در آنان برگزار گردید.
این دوره آموزشی در روزهای پنج شنبه، شنبه و یکشنبه مورخ ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ مهر ماه، به مدت ۴ ساعت در دفتر مرکزی شرکت گلرنگ پخش برای معاونین، مدیران شعب و شرکتهای تابعه و مدیران دفتر مرکزی برگزار و توسط جناب آقای یعقوبی تدریس گردید.

مهمترین سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد:
ـ تعاریف و مفاهیم پایه ایده یابی و خلاقیت
ـ جایگاه تفکر خلاق در فرآیند حل مسئله
ـ ارتباط خلاقیت و تفکر خلاق
ـ ویژگی های افراد خلاق
ـ موانع خلاقیت و نوآوری
ـ معرفی چند تکنیک از تکنیک های خلاقیت
این دوره آموزشی در راستای فرمایشات مدیرعامل محترم گروه صنعتی گلرنگ جناب آقای دکتر فضلی در ارتباط با جانشین پروری و شناسایی افراد با استعداد، خلاق و مستعد برگزار گردید.