کارگاه آموزشی تخصصی مهارتی مهندسی انبار ویژه سرپرستان انبار شعب و شرکتهای تابعه با هدف ارتقا سطح دانش فنی، تخصصی و آشنایی مسئولین انبار با آخرین تغییرات و مقررات در زمینه انبارداری در روز جمعه مورخ 03/11/93 در دفتر مرکزی شرکت گلرنگ پخش برگزار گردید. در ابتدای این دوره، جناب آقای جعفری رئیس محترم واحد برنامه ریزی تامین و کنترل موجودی شرکت گلرنگ پخش نکاتی را در خصوص اصول و استانداردسازی انبار بیان نمودند. ایشان در ادامه به تشریح روند اجرایی مهندسی انبار، رعایت اصول پرسنلی و انبارداری به خصوص رعایت اصول چیدمان محصولات و استفاده بهینه از فضای انبار و حفظ و توسعه استانداردسازی در انبارهای شرکت گلرنگ پخش پرداختند.

پس از آقای جعفری، جناب آقای همایون پور کارشناس محترم کنترل کیفیت شرکت گلبرگ بهاران توضیحاتی در خصوص تعیین تکلیف ضایعات در محل انبارهای پخش ارائه نمودند و سپس جلسه پرسش و پاسخی در خصوص این موضوع برگزار گردید و سرپرستان انبار نکات و مسائل مورد نظر خود را بیان نمودند.

سپس جناب آقای الیکائی سرپرست محترم برنامه ریزی تامین و کنترل موجودی مطالبی در خصوص انواع موجودی ها و انبارها، حمل و نقل و تجهیزات مربوط به آن، اصول چیدمان کالا، نقش و کاربرد اصول FIFO و 5S و رعایت اصول ایمنی بهداشت شغلی کار در انبار بیان نمودند.