با توجه به راه‌اندازی سيستم مكانيزه فروش در شركت گلرنگ پخش و لزوم آموزش گروه فروش و آشنايي و تسلط و نحوه كار كردن با اين سيستم، واحد آموزش مديريت منابع انساني و سیستم‌ها شركت گلرنگ پخش برنامه‌ریزی لازم را در خصوص برگزاري دوره‌های آموزشي سيستم مكانيزه فروش برای فروشندگان، سرپرستان و روساي فروش انجام داد.
اين دوره‌های آموزشي طی 3 نوبت در تاریخ‌های 26 و 31 تيرماه و اول مردادماه برای فروشندگان شعبه تهران و در تاریخ‌های 22 مرداد و 5 شهریورماه براي سرپرستان و روسای فروش سراسر كشور با همكاری واحد IT شركت گلرنگ پخش و كارشناسان شركت آسه برگزار شد.
ازجمله مباحث مطرح‌شده در اين دوره آموزشی می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

ـ آشنايی با فرآيندهای اصلی فروش و KPIهای فروش
ـ ارائه توضيحاتی در خصوص كنترل شاخص‌های فرآيند فروش و اثرات آن
ـ آموزش كامل نرم‌افزار نقشه آسه
ـ آموزش كار با تبلت
ـ آموزش موارد و مشكلاتی كه هنگام كار با نرم‌افزار با آن مواجه می‌شویم
ـ جلسه پرسش و پاسخ
لازم به ذكر است برنامه‌ریزی لازم در خصوص آموزش فروشندگان شعب و شرکت‌های تابعه گلرنگ پخش نيز صورت پذيرفته و به‌زودی اجرا می‌گردد.