محصولات پلیمری و آسان مصرف
سفره های مجلسی ایری پلاس

سفره های مجلسی ایری پلاس

برند : ایری پلاست جزئیات
کیسه زباله رولی پرفراژ دار

کیسه زباله رولی پرفراژ دار

برند : ایری پلاست جزئیات
سفره یکبار مصرف مشمایی

سفره یکبار مصرف مشمایی

برند : ایری پلاست جزئیات
کیسه زباله بنددار خوشبو

کیسه زباله بنددار خوشبو

برند : ایری پلاست جزئیات
دستکش یکبار مصرف

دستکش یکبار مصرف

برند : ایری پلاست جزئیات
زیپ کیپ

زیپ کیپ

برند : ایری پلاست جزئیات