جزئیات محصول
مربا انجیر

فامیلا


دارای عطر طعم و کیفیت خانگی
 تولید شده از تازه ترین و مرغوب ترین میوه های فصل
 تولیدی کارخانجات مدرن
 فاقد هر گونه افزودنی و موارد نگهدارنده
 دارای درصد میوه بالا