جزئیات محصول
نرم کننده جنسینگ و کراتین

شون


نرم کننده جنسینگ – کراتینه

*مخصوص موهای خشک

*شکننده و اسیب دیده

محصولات مرتبط