بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش کردستانبازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش کردستان ۲۰۲۳/۱۰/۲،‏ ۷:۲۳

بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش کردستان

بازدید مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای دکتر حسینی و مدیریت محترم منطقه یک جناب آقای مهندس بهار پسندی از شعبه گلرنگ پخش کردستان

 

-->