بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش زنجانبازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش زنجان ۲۰۲۳/۱۱/۱۱،‏ ۹:۰۵

بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش زنجان

بازدید مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای دکتر حسینی و مدیریت محترم منطقه چهار جناب آقای مهندس یوسفی از شعبه گلرنگ پخش زنجان

-->