کارگاه آموزشی رهبری آگاهانه ویژه مدیران ارشد گلرنگ پخشکارگاه آموزشی رهبری آگاهانه ویژه مدیران ارشد گلرنگ پخش ۲۰۲۳/۱۱/۱۸،‏ ۴:۳۲

کارگاه آموزشی رهبری آگاهانه ویژه مدیران ارشد گلرنگ پخش

کارگاه آموزشی رهبری آگاهانه با همکاری گروه مشاوره مدیریت ایلیا و با حضور مدیران ارشد شرکت گلرنگ پخش، روز پنجشنبه 18 آبان ماه با رویکرد توسعه فردی مدیران محترم برگزار گردید.

-->