هفته سلامت بانوانهفته سلامت بانوان ۲۰۲۳/۱۱/۱۸،‏ ۴:۳۸

هفته سلامت بانوان

همزمان با شروع هفته سلامت بانوان گردهمایی بانوان دفتر مرکزی با محوریت سبک زندگی، بهداشت بانوان با حضور سرکار خانم دکتر عباسی در سالن کنفرانس دفتر مرکزی برگزار گردید. در این گردهمایی ضمن اشاره به اهمیت موضوع بهداشت بانوان، نسبت به نحوه کنترل و پیشگیری از بیماری های مزمن در زنان اطلاع رسانی و نکات آموزشی جهت سلامت به بانوان گرامی ارائه گردید.

-->