۲۰۲۳/۱۲/۱۶،‏ ۷:۴۳

"نظر سنجی پروژه "من شهردارم در دفتر مرکزی

نظرسنجی پروژه "من شهردارم" با مشارکت شرکت گلرنگ پخش و با حضور ارزیابان منطقه 3 شهرداری تهران در دفتر مرکزی گلرنگ پخش انجام گردید. پروژه «من شهردارم» از سال گذشته در شهر تهران شروع شده است که مربوط به اخذ نظر شهروندان تهرانی در مورد پروژه‌های محله های تهران میباشد. این طرح با هدف جلب مشارکت‌های اجتماعی شهروندان برای مدیریت و پیشرفت شهر اجرا شد و شهروندان تهرانی به پروژه‌های ضروری و دارای اولویت در محله خود، رأی دادند. هرکدام از شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه من شهردارم به آدرس manshahrdaram.tehran.ir پروژه‌های مد نظر خود را جهت اجرا ثبت کنند.

-->