بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش کرمانبازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش کرمان ۲۰۲۳/۱۲/۲۱،‏ ۷:۳۳

بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش کرمان

بازدید مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای دکتر حسینی و مدیریت محترم منطقه یک جناب آقای مهندس بهارپسندی از شعبه گلرنگ پخش کرمان.

-->