گرامیداشت بانوان گلرنگ پخش به مناسبت روز مادر و زن در سراسر کشورگرامیداشت بانوان گلرنگ پخش به مناسبت روز مادر و زن در سراسر کشور ۲۰۲۴/۱/۱۰،‏ ۱۰:۰۳

گرامیداشت بانوان گلرنگ پخش به مناسبت روز مادر و زن در سراسر کشور

گرامیداشت بانوان گلرنگ پخش به مناسبت روز مادر و زن در سراسر کشور، دی ماه 1402

در شعب تهران، این گرامیداشت در فضای دوستانه و خاطره انگیز برگزار و از کلیه بانوان گرامی تقدیر گردید.

-->