تقدیر از سفیران آموزش مدرسه حرفه‌ای فروشتقدیر از سفیران آموزش مدرسه حرفه‌ای فروش ۲۰۲۴/۲/۱۷،‏ ۵:۰۶

تقدیر از سفیران آموزش مدرسه حرفه‌ای فروش

تقدیر از سفیران آموزش مدرسه حرفه‌ای فروش
شرکت گلرنگ پخش در راستای انتقال و مدیریت دانش و جانشین پروری با حمایت از اساتید با تجربه در مجموعه گلرنگ پخش که بر اساس ارزیابی عملکرد و تجربه با ارزش ایشان انتخاب شدند، اولین دوره مدرسه حرفه‌ای فروش در شعب سراسر کشور را برگزار کرد.
گلرنگ پخش به وسعت ایران

-->