برنج 4.5 کیلویی 100% خالص طارم معطر فامیلا


- رنگ برنج: سفید

- وزن: ۴.۵ کیلوگرم

- نوع برنج: ساده

- عنوان برنج: طارمی


?>-->