برنج 4.5 کیلویی 100% خالص هاشمی معطر فامیلا


- رنگ برنج: سفید

- وزن: ۴.۵ کیلوگرم

- شماره پروانه بهداشت: ۱۸/۱۰۸۹۴

- نوع برنج: ساده

- عنوان برنج: هاشمی


?>-->